GIẢI TRÍ

vàng BTMC

Tên giá vàng
Giá mua vào
Giá bán ra
VÀNG MIẾNG SJC (Vàng SJC)
7.550.000
TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 (Vàng BTMC)
7.320.000