Từ tháng 7/2024, những trường hợp sau cần đi đổi CCCD để tránh bị phạt tiền

Ngọc Anh Thứ Tư, 24/04/24 2:13 Chiều

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, nếu công dân không đổi hoặc cấp lại thẻ CCCD khi cần thiết sẽ bị cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đến 500.000 đồng.

Từ tháng 7/2024, những trường hợp cần đi đổi CCCD tránh bị phạt tiền
Ảnh minh họa

Các trường hợp bắt buộc phải đổi thẻ Căn cước từ ngày 1/7/2024

Ngày 27/11/2023, Quốc hội đã thông qua Luật Căn cước (có hiệu lực từ ngày 1/7/2024). Theo đó, Luật Căn cước công dân sẽ được đổi tên thành Luật Căn cước, và thẻ Căn cước công dân sẽ được đổi tên thành thẻ Căn cước. Căn cứ Điều 24 của Luật Căn cước, các trường hợp phải đổi thẻ Căn cước từ ngày 1/7/2024 bao gồm:

Trường hợp đổi thẻ Căn cước từ 1/7/2024

– Khi đến độ tuổi phải đổi thẻ Căn cước: Khi công dân đủ 14 tuổi, đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi.

– Khi thay đổi các thông tin về: Họ, chữ đệm, tên khai sinh và ngày tháng năm sinh.

– Khi thay đổi nhân dạng hoặc xác định lại giới tính hoặc chuyển đổi giới tính.

– Khi thông tin trên thẻ Căn cước có sai sót.

– Khi đơn vị địa giới hành chính, tên đơn vị hành chính bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh.

– Khi số định danh cá nhân được xác lập lại.

– Khi công dân sở hữu thẻ Căn cước/Căn cước công dân (CCCD) có yêu cầu.

Trường hợp nếu công dân được cấp, cấp đổi, cấp lại trong thời hạn 2 năm trước các độ tuổi phải đổi thẻ Căn cước ở trên (tức đủ 23 tuổi, đủ 38 tuổi và đủ 58 tuổi) thì vẫn có giá trị sử dụng đến độ tuổi đổi thẻ tiếp theo.

Trường hợp phải cấp lại thẻ Căn cước dù chưa đến độ tuổi phải đổi thẻ Căn cước

– Thẻ Căn cước bị mất hoặc bị hư hỏng đến mức không thể sử dụng được.

– Khi công dân Việt Nam được trở lại quốc tịch Việt Nam.

Như vậy, so với quy định cũ, Luật Căn cước đã bổ sung thêm nhiều trường hợp phải đổi lại, cấp lại thẻ Căn cước gồm:

– Khi công dân đủ 14 tuổi thì phải đi làm thủ tục cấp thẻ Căn cước

– Khi công dân chuyển đổi giới tính

– Khi đơn vị địa giới hành chính, tên đơn vị hành chính bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh

– Khi số định danh cá nhân được xác lập lại.

Không đi đổi sang thẻ Căn cước từ 1/7/2024 công dân sẽ bị phạt?

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, nếu công dân không đi đổi sang thẻ Căn cước trong trường hợp phải đổi lại, cấp lại sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 – 500.000 đồng.

Do đó, để không bị phạt thì khi thuộc trường hợp phải đổi thì công dân cần đi thực hiện ngay thủ tục cấp đổi thẻ Căn cước theo quy định tại Điều 25 Luật Căn cước mới nhất.

Cụ thể, công dân có thể thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ Căn cước trực tuyến qua Cổng dịch vụ công hoặc trực tiếp tại cơ quan cấp thẻ. Vì đây là trường hợp cấp đổi thẻ Căn cước nên công dân sẽ phải nộp lại thẻ Căn cước công dân.

Nếu làm online, công dân truy cập vào trang web của Cổng dịch vụ công trực tuyến, điền thông tin và hẹn ngày để đến thực hiện thủ tục trực tiếp.

Nếu làm trực tiếp, công dân đến cơ quan có thẩm quyền để làm thủ tục cấp đổi thẻ Căn cước. Nhân viên tiếp nhận sẽ kiểm tra và đối chiếu thông tin để xác định người cần cấp đổi thẻ.

Nguồn: nguoiduatin.vn

TIN MỚI:

ofamily quảng cáo cùng bạn